Având în vedere:
 • Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență, pentru o perioada de 30 de zile, pe teritoriul României începând cu data de 16.03.2020, urmare evoluției situației epidemiologice determinată de răspândirea COVID-19 la nivelul țării, precum și măsurile luate de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență pentru protejarea populației și pentru evitarea răspândirii COVID-19,
• Faptul că activitatea desfășurată de către Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România fialiala Constanta este majoritară cu publicul,

In vederea protejării persoanelor implicate și evitării răspândirii COVID-19 OAMGMAMR FILIALA CONSTANTA a dispus următoarele:

1. Suspendarea programului cu publicul începând cu data de 16 martie 2020, până la o dată ce va fi anunțată ulterior.

2. Activitatea de eliberare a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei valabil in anul 2020 se prelungeste și după data de 31.03.2020 și se va realiza exclusiv online. Termenul va fi prelungit în funcție de evoluția pandemiei.

3. Continuarea procesului de eliberare a documentelor necesare profesării legale pe teritoriul României (certificat de membru, aviz anual pentru autorizarea exercitarii profesiei, adeverința participare concurs/angajare, transfer) se va face EXCLUSIV online, prin intermediul adresei de e-mail oamr_cta2004@yahoo.com. Membrii Filialei Constanța vor scana și transmite în format PDF documentele necesare eliberarii oricarui document solicitat utilizand formularele tipizate și afișate pe site (LINK CU DOCUMENTE TIPIZATE). (tot ce se va transmite in format poza sau ilizibil nu va fi luat in considerare).
Cererea de solicitare a eliberării oricarui document necesar se va completa INTERGRAL și LIZIBIL cu pix cu pasta albastra (NUMAI CU MAJUSCULE ) apoi, semna și scana împreună cu celelalte documente in format PDF, și se vor transmite pe adresa de email a filialei: oamr_2004cta@yahoo.com, împreună cu copii ale documentelor necesare eliberării actelor solicitate, cu mențiunea ”conform cu originalul” semnate de titular.
Calculul cotizatiei de membru pentru asistentii medicali care isi exercita profesia in regim salarial se face in baza extrasului din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către angajator transmis in format pdf. (excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare pentru care se virează cotizația de membru lunar).
Plata cotizatiei se va face prin virament în contul specificat pe foia de vărsământ transmisă dupa prelucrarea Extrasului REVISAL.
Pentru asistentii medicali care exercita profesia in regim independent, cotizatia de membru se va calcula in baza unei declaratii pe propria raspundere privind statutul profesional.

4. După verificarea cererii și a documentelor trimise de solicitant, dacă acestea îndeplinesc condițiile legale de obținere, Secretariatul OAMGMAMR CONSTANȚA va trimite online documentul solicitantului prin e-mail, în format pdf.
Membrii nou inscrisi in aceasta perioada au obligatia depuneri in format fizic a tuturor documentelor conform legislatiei in vigoare, la sediul filialei Constanta, in momentul ridicarii Certificatului de membru in original.
In cazul in care aceste documente nu corespund nu se va elibera certificatul de membru.

5. Procedura de reatestare a competentei profesionale este suspendata pe toata perioada starii de urgenta instituita.

6. Membrii OAMGMAMR filiala Constanța care nu au ridicat avizul anual 2020 de la sediul filialei îl pot solicita în format electronic la adresa de email: oamr_cta2004@yahoo.com menționând datele de identificare ale acestora: nume, prenume, CNP, seria și nr certificat de de membru.
Excepție fac dosarele transmise prin reprezentanții unităților sanitare.

Perioada pentru care se aplică măsurile comunicate de către OAMGMAMR filiala Constanta pentru limitarea răspândirii infecției provocate de COVID-19, se prelungește pe toată perioada instituirii stării de urgență.
Formulare tipizate:
– Cerere adeverinta participare concurs
– Cerere eliberare aviz anual
– Documente inscriere OAMGMAMR
– Cerere transfer
– Cerere suspendare calitate de membru
– Cerere revenire din suspendare
– Cerere retragere calitate de membru
– Cerere resetare parola platforma de cursuri online
– Conditii reavizare 2020 (http://oamgmamr-constanta.ro/wp-admin/post.php?post=3106&action=edit)
– Declaratie neprofesare – Link anunt national https://www.oamr.ro/anunt-important-2/

MULȚUMIM PENTRU ÎNTELEGERE ȘI SUPORT!

Mergi mai departe

Cod Certificat

top